Sant Carles De La Rapita

Google-bilde fra deltaet ved utløpet av Rio Ebro, Spanias største elv.
Elvedeltaet strekker seg over flere mil og danner
et stort område med rismarker, våtmarker og flere byer.
Elveutløpet har dannet en stor, lun lagune både på nord- og sørsiden.